Project Description

Instalacja sieci LAN, WLAN w budynku przedszkola
Ilość punktów w całym przedszkolu 8
Instalacja szafy rozdzielczej wraz z osprzętem
Instalacja i konfiguracja routera
Instalacja i konfiguracja stanowisk w salach
Instalacja punktów dostępowych WLAN
Sieć wykonana ww wrześniu 2019 roku.

Projekt zakładał wykonanie kompletnej infrastruktury sieci LAN w budynku przedszkola. Dodatkowo projekt obejmował instalację sieci WLAN w całym przedszkolu.