Dedykowane oprogramowanie służy do generowania na podstawie danych z przeprowadzonego pomiaru protokołu legalizacji lub ekspertyzy sprawdzanego urządzenia pomiarowego (wodomierza, przepływomierza lub przetwornika przepływu) .

Główne cechy programu 

Podstawowe:

 • regulacja, legalizacja, ekspertyza wodomierzy, wodomierzy sprzężonych, przepływomierzy przepływu
 • praca w trybie ZSS-RSS
 • obsługa funkcji korekty temperatury
 • obsługa identyfikatorów przekroczeń (E1,E2, itp)
 • obsługa przyrządów z zatwierdzeniem typu: RPT, PLT, MID, EWG
 • baza danych regulacyjnych wodomierzy
 • baza kontrahentów zlecających legalizację
 • odczyt wody na stanowisku: objętościowy/wagowy
 • import danych ze stanowiska pomiarowego (czas pomiaru,pomiar temperatury odcinka pomiarowego, ciśnienie zasilania), w pełni automatyczny proces legalizacji
 • przystosowany do sprawdzania wodą zimną i gorącą

Raporty

 • raport dzienny legalizacji, regulacji i ekspertyzy
 • dla wybranego pracownika w dowolnym okresie w rozbiciu na typ przyrządu pomiarowego
 • wykaz sprawdzonych przyrządów w danym roku
 • pełne archiwum danych zapisek i przyrządów pomiarowych

Pozostałe

 • rozliczenia z UM, zestawienia o wysokości opłaty
 • możliwość zapisu dokumentów do pliku pdf, wysyłka mailem, eksport do pliku csv
 • zintegrowany menedżer kopii bezpieczeństwa
 • wielopoziomowy system zabezpieczeń
 • spełnia najnowsze wytyczne GUM

Uniwersalność

W pełni konfigurowalny, zgodny z każdym typem stanowiska pomiarowego

Wydruki zgodne z GUS

Wszystkie dokumenty drukowane z poziomu programu zostały zatwierdzone przez GUM

Import danych

Import danych ze stanowiska jeszcze bardziej przyspiesza pracę.