Projekt zakładał wykonanie kompletnej infrastruktury sieci LAN w budynku szkoły. Dodatkowo projekt obejmował instalację sieci WLAN w całej szkole oraz instalację kompletnie wyposażonej pracowni komputerowej.

  • Ilość punktów w pracowni komputerowej 26
  • Ilość punktów w całej szkole 58
  • Instalacja szafy rozdzielczej wraz z osprzętem
  • Instalacja i konfiguracja routera
  • Instalacja i konfiguracja stanowisk w pracowni
  • Instalacja punktów dostępowych WLAN
  • Sieć wykonana w lipcu 2018 roku.

Instalacja okablowania

Instalacja kompletnej infrastruktury w pracowni komputerowej.

Stanowiska

Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych.

Szafa rozdzielcza

Szafa zawierająca router Mikrotik, switche, pathpanel. Wszystko w standardzie 1GB